top of page
iStock-1258955563.jpg
iStock-139548641.jpg

Natuurhart in een oogopslag

De Stichting Natuurhart is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan flora en fauna in de drie noordelijke provincies van Nederland: Drenthe, Groningen en Friesland inclusief de Waddeneilanden. De stichting richt zich op het opkomen voor de belangen van alles wat leeft en bloeit. Juist op die plekken waar de natuur dit niet zelf kan, dit niet gedaan wordt of waar natuur teniet gedaan wordt.

Stichting Natuurhart is een kennisbank voor informatie over de natuur, in het bijzonder over vogels. Kennis die jarenlang is opgebouwd en die wordt vastgelegd in data, publicaties en op de website: www.stichtingnatuurhart.nl

De stichting zet zich ook in om vanuit natuur, panden, tuinen en gronden te beheren, die zo bij verhuur, beheer en/of onderhoud volledig met alle natuurwaarden behouden kunnen en moeten blijven.

iStock-1148796689.jpg

Ons doel

No nonsense natuur te brengen waar het kan

En te behouden waar het moet

Procedures te voeren in het belang van de natuur

En rechtsmiddelen aan te wenden

Samenwerken met gelijksoortige organisaties

En een platform creeëren

"Stichting Natuurhart werkt samen met de natuur en met de mens. Zij maakt de mens bewust van de natuur en werkt mee met de natuur."

Kom met ons in contact.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page